Veiligheid / info wegen Wanneer kan ik weer op vakantie? Download de Reisapp van Buitenlandse Zaken.Maak Portugal favoriet, dan ontvangt u een pushbericht als het reisadvies verandert. De incubatietijd ligt tussen de 2 tot 10 dagen na het contact met de besmette waterdruppels met een longontsteking als gevolg, al dan niet ernstig. Voor meer informatie kan u terecht bij het Portugees Meteorologisch Instituut: http://www.meteo.pt. Lissabon was tot kort een van de veiligste hoofdsteden van Europa maar de misdaadcijfers (kleine criminaliteit) zijn het laatste jaar noemenswaardig gestegen. Voor het laatst bijgewerkt op 07-12-2020. Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen: Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Prostitutie is geen legale, erkende activiteit, maar wordt getolereerd. Op het Portugese eiland Madeira werd in oktober 2012 het Dengue-virus (knokkelkoorts) vastgesteld. Dit formulier moet ingevuld worden door iedereen die naar België reist, behalve: wanneer je minder dan 48 uur in België blijft. Residenten in Portugal dienen hun Belgische rijbewijs wel aan te geven bij de bevoegde dienst IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres)  meer informatie over deze dienst, vindt u op volgende website: http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Paginas/IMTHome.aspx.Betaalmiddelen UNWTO, de Wereld Toerisme Organisatie van de Verenigde Naties, bracht op 2/12/2020 zijn 8 ste Travel Restrictions Report uit. U gaat best na of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming in Portugal en uw manier van reizen. Beschermende maatregelen tegen muggenbeten zijn vooral van belang in geval van een lokale epidemie. Fietsendragers voor personenwagens zijn toegelaten onder volgende voorwaarden: Deze inlichtingen kunnen geraadpleegd worden in het Portugese verkeerswetboek, artikel n°56, punten a)-f)-g) (Código da Estrada Português, art. Let erop dat u een baan aangeduid met een groene pijl kiest; de banen met een bord gemarkeerd Via Verde of Via Card zijn voorbehouden aan houders van gefactureerde kaarten. 1-10 van 185 resultaten Zelfs wanneer men in goede omstandigheden reist, ontsnapt men er niet steeds aan. Het reisadvies van de Portugese Algarve in België is vandaag om 16u aangepast van oranje naar groen. De spoedgevallen werken wel behoorlijk efficiënt. Daarom wordt de kleurcode van regio Noord op woensdag 28 oktober aangepast van ‘geel’ (let op: veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen). n°56), met verwijzing naar  het reglement van speciale verkeersvergunningen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van Openbare Werken, Vervoer en Communicatie (Ministério da Administração interna e das Obras públicas, Transportes e Comunicações, verschenen in Diário da República, 2° série – n°119 – 22 de Junho de 2007) sectie III, art 13 (voertuigen vrijgesteld van vergunning). Het reisadvies voor Frankrijk kunt u lezen op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Mondmaskers op openbare weg zijn verplicht indien sociale afstand houden niet mogelijk is, ! We proberen die zo snel mogelijk te updaten op onze websites. De munteenheid is de euro. De bosbranden in Portugal zijn nu onder controle. A25 - Vilar Formoso Er zijn dus niet veel risico’s verbonden aan een reis naar Portugal. (http://hotline116000.eu). Het zikavirus kan worden overgedragen van moeder op het ongeboren kind tijdens de zwangerschap en er is bewezen dat er een verband is tussen de infectie en afwijkingen bij de geboorte, met name microcefalie (een te kleine schedel), met mentale achterstand als gevolg. Naargelang de categorie waartoe dee drug behoort, kunnen de straffen oplopen van 1 tot 5, of van 4 tot 12 jaar. De FOD Volksgezondheid heeft een site gewijd aan het coronavirus online gezet: www.info-coronavirus.be/nl. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft voor iedere bestemming, zo ook voor Portugal, aan of het op dit moment veilig is er naartoe te reizen. Portugese automobilisten hebben soms een eerder agressieve rijstijl. Sommige trein- en metrolijnen in Lissabon en Porto hebben te kampen met lichte criminaliteit (vooral zakkenrollers) en vandalisme. Het aantal verkeersdoden is recentelijk licht gedaald, dankzij strenger optreden van de verkeerspolitie en de introductie van verkeerscamera's, maar Portugal heeft nog steeds één van de hoogste cijfers voor dodelijke verkeersongevallen in de Europese Unie. Het verkeersreglement en de verkeerstekens komen grotendeels overeen met deze van België. Indien je terugvliegt naar een Belgische luchthaven dien je binnen 48 uur vóór aankomst terug in België een Public Health Passenger Locator Form in te vullen. Er staan geen Portugese luchtvaartmaatschappijen op de zwarte lijst van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_nl.htm Er bestaat geen vaccin tegen deze ziekte. Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be. Afhankelijk van het type autosnelweg zijn twee betaalsystemen in voege. Zo weet u zeker dat u veilig en vertrouwd op reis kunt gaan! Ze zullen het couvert zonder problemen weer wegnemen. Het hangt van uw situatie af of u wel of niet naar Nederland kunt reizen. ze naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur. Hou er rekening mee dat deze verzekering maar een verblijf van 3 maanden dekt. Niettegenstaande heeft de Portugese pers erop gewezen dat de luchtvaartmaatschappij TAAG (Angola) die in Lissabon operationeel is, vaak het onderwerp is geweest van ernstige technische incidenten die noodlandingen tot gevolg hebben gehad, De regels van de Europese Commissie rond vloeistoffen in handbagage zijn ook in Portugal van toepassing:http://ec.europa.eu/transport/security/index_en.htm, De EC zorgt ook in Portugal voor het naleven van haar regels rond de rechten van passagiers:http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/air_en.htm, Veiligheid / info scheepvaart Een deel van het grondgebied (centrum en het zuiden van het land en de eilandengroep Azoren) bevindt zich in een gebied gevoelig aan seismische activiteiten. Vliegen van en naar België ; Indien je terugvliegt naar een van de Belgische luchthavens dien je binnen 48 uur vóór aankomst terug in België een Public Health Passenger Locator Form in te vullen. Er zijn twee infolijnen m.b.t het Coronavirus in Portugal: 24 u/24 u: 808 24 24 24 (voor het publiek, met keuzemogelijkheid Portugees/Engels). In gemeenten met een besmettingsgraad die hoger ligt dan 480 of 960 nieuwe gevallen op 100 000 inwoners komt daarbij : avondklok van 13u tot 5u op weekeindes (inbegrepen lange weekeindes van 1 december en 8 december) en sluiting van alle handelszaken vanaf 15 u de dag voor de feestdagen van 1 en 8 december (dus op 30 november en 7 december) (zie lijst gemeenten hieronder in de linkse kolom). Als u besluit om een rode vlag (zwemmen en baden verboden) of een gele vlag (zwemmen verboden) te negeren, kunt u stevig beboet worden. De hygiënische maatregelen met de betrekking tot Covid-19, staan uitgebreid beschreven in de sectie gezondheid en hygiëne. Het kan gebeuren dat u drugs `aangeboden’ worden als u bijvoorbeeld door de winkelstraten van Lissabon wandelt (vooral Bairro Alto).Seksualiteit Probeer ook uitdroging te vermijden door voldoende te drinken. Religieuze ceremonies en spektakels zijn nog steeds toegestaan in overeenstemming met de gezondheidsregels die door de Algemene Gezondheidsdienst zijn vastgesteld; Verplicht telewerken indien mogelijk, tenzij de werknemer zich ertegen verzet; Beurzen en markten mogen nog doorgaan mits toestemming van de plaatselijke overheid en in achtneming van de hygiënische maatregelen. Wees alert! Adresgegevens Belgische Ambassade voor Portugal, Adresgegevens Ambassade van Portugal in Brussel, https://covid19.azores.gov.pt/wp-content/uploads/2020/06/Boletim-Informativo-Ingl%C3%AAs_20200615_VF.pdf, http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_nl.htm, http://ec.europa.eu/transport/security/index_en.htm, http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/air_en.htm, http://www.marinha.pt/Marinha/PT/extra/isn/Seguranca_praias/, http://www.bugbog.com/beaches/portugal_beaches/portugal_beaches_intro.html, http://www.globalsurfers.com/country_details.cfm?land=Portugal, http://www.beachwizard.com/country.asp?country=PORTUGAL, https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/zika.aspx, http://www.shelteroffshore.com/index.php/a/b/living-in-portugal/, http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Paginas/IMTHome.aspx, http://europa.eu/eu-life/healthcare/index_nl.htm, http://europa.eu/travel/pets/index_nl.htm. Het reisadvies voor Portugal kunt u lezen op de algemene website van de FOD Buitenlandse Zaken. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (00 32 70 344 344).Reisverzekering Indien je deze niet invult riskeer je een boete. Portugal kent staats- en privé-ziekenhuizen. Andere informatie en diensten van de overheid: Economische en commerciële vertegenwoordigingen, Contactgegevens voor Belgen in nood in Portugal, algemene website van de FOD Buitenlandse Zaken, Vertalers, advocaten, notarissen, dokters en boekhouders. Luchtvaartmaatschappijen eisen voor het vervoer van huisdieren een huisdierenpaspoort. Per land kun je doorklikken naar een gedetailleerd overzicht met de maatregelen die specifiek in dat land gelden op het gebied van vakantie. Lissabon: Wees vooral op uw hoede op de toeristentrams nummers 12, 15, 25 en 28 en eveneens op de luchthavenbus, op het plein Rossio, in de wijken Baixa en Chiado, ‘s nachts in de wijkBairro Alto, in de metro en op andere drukke toeristische plekken (Alfama, de verschillende miradouros of uitkijkpunten). Verplaatsingen voor activiteiten in de dagcentra zijn toegestaan, evenals het bezoeken van bejaardentehuizen en gehandicaptencentra, Verplichte afzondering voor zieken en personen onder medisch toezicht, Behoud van de regels van fysieke afstand, handhygiëne, mondmaskers in gesloten ruimtes, plaats-en uurbeperkingen. Vrij verkeer, maar onnodige verplaatsingen moeten worden vermeden. U zal gevraagd worden om een aanvraagformulier in te vullen en de kosten van het reisdocument meteen te betalen. Vliegen vanaf België ; Onlangs is het reisadvies van België aangescherpt. Portugal Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline. Op sommige autosnelwegen, zoals de A25 tussen Aveiro en Vilar Formoso, moet u permanent met ingeschakelde verlichting rijden. Daar worden de maatregelen besproken om diarree te voorkomen, en indien nodig correct te behandelen. Dengue-koorts is een virale infectie die verspreid wordt door muggen die vooral overdag en aan het begin van de avond steken. die zich op 300m van een school bevinden, worden tijdens de werkdagen tot 20u  slechts groepjes van hoogstens 4 personen toegelaten, behalve als het gaat om personen die onder één dak wonen. Er bestaat op dit ogenblik geen vaccin noch specifieke behandeling. Met de app heeft u ook alle contactgegevens van Buitenlandse Zaken en lokale hulpdiensten bij de hand, plus informatie over wat te doen in geval van nood, zoals ziekenhuisopname of verlies van uw paspoort. 116000 rechtstreekse lijn voor verdwenen kinderen. Er is geen enkele besmetting via de lucht mogelijk noch wordt deze overgedragen van persoon tot persoon. in Sintra). Brisa (EN, PT), http://www.brisa.pt   Portugal is uitgerust met een goed onderhouden spoorwegennet met goede, snelle, veilige en relatief goedkope verbindingen tussen de steden. Het gaat hier om het grensbeleid van de Belgische overheid, dat kan verschillen van het Spaanse grensbeleid. Reisadvies. sluiting van de commerciële instellingen na 20u, met uitzondering van: restaurants en Take away diensten verplichte sluitingstijd 22h30, max. Diarree is een frequent probleem op reis. https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/Belg... https://europa.eu/european-union/life/travel-tourism_nl, http://www.visitmadeira.pt/en-gb/homepage?areaid=16, Belgische ambassades en consulaten in het buitenland, Buitenlandse ambassades en consulaten in België, Identiteitskaart voor Belgen in het buitenland, Belangrijkste zetelakkoorden en verdragen, Intergouvernementele organisaties met zetel of vertegenwoordiging in België, Brexit: procedures, controles en verkeersstromen in/naar Belgische zeehavens, Praktisch advies voor Belgen die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd. Bezit, dealen en smokkelen van drugs worden bestraft. Website van de Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária (Nationale Overheid voor de Verkeersveiligheid): http://www.ansr.pt/Reglementering fietsendragers op voertuigen In geval de symptomen zouden toenemen is het aangeraden om een arts te raadplegen. Familiefeesten worden beperkt tot 50personen. Er staan geen Portugese scheepsvaartmaatschappij op de zwarte lijst van schepen aan wie de toegang tot Europese havens geweigerd werd: http://www.emsa.europa.eu/    Portugal's flag carrier tap canceled around 1,000 flights scheduled in march and april on thursday after concerns about the coronavirus epidemic led to a fall in demand and said it envisaged an. Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken kan afwijken van de bepalingen van het desbetreffende vakantieland. Op Rijksoverheid.nl vindt u adviezen en informatie over zaken die tijdens uw reis belangrijk kunnen zijn. Op reis gaan is verder een ideale gelegenheid om zich in orde te stellen met de TETANUS- DIFTERIE-, KINKHOEST-, MAZELEN- en POLIOVACCINATIE. Hieronder een link om de evolutie van de branden in Portugal op te volgen: http://fogos.online/occurences?sid=5, U kan eveneens de urgentielijn van de Civiele bescherming contacteren 800 246 246 - www.prociv.pt. In de zomermaanden heeft het land vaak te kampen met bosbranden. Het ministerie vraagt Nederlands die terugkeren uit België of Portugal om thuis in quarantaine te gaan. De boilers dienen boven 75° C worden gehouden. Zie deze pagina. Download de Reisapp van Buitenlandse Zaken.Maak België favoriet, dan ontvangt u een pushbericht als het reisadvies verandert. Voordat u op reis gaat is het goed om het actuele reisadvies voor Portugal te bekijken. 70 % van de landen in de wereld hebben hun inreisvoorwaarden die met Covod-19 te maken hebben versoepeld. Let op! https://diplomatie.belgium.be/nl. De site www.ascendi.pt, geeft u eveneens uitgebreide informatie over het elektronisch betaalsysteem in Portugal (enkel beschikbaar in het Portugees), 2. tolticket Boetes: 100 tot 500 EUR voor particulieren; 1000 tot 10.000 EUR voor rechtspersonen. Indien u geen identiteitsdocumenten meer hebt, gaat u naar de Ambassade of één van de ereconsulaten voor nieuwe identiteitsdocumenten. Ook Madeira zal aangepast worden van geel naar oranje. Grote criminaliteit niet zo zeer maar in de buurt van de toeristische trekpleisters dient u meer en meer op te letten voor gauwdieven, handtassendieven en inbraken in auto’s (o.a. Voor de EU-landen is het nog afwachten. In de steden en dorpen weerkaatst de witte zandsteen van gebouwen en pleinen de zonnestralen. U kan meer informatie inwinnen over het Zika-virus bij de DGS Direção-Geral da Saúde https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/zika.aspx (externe link) en/of via e-mail: zika@dgs.min-saude.pt. SOLVIT kan u helpen! Privé-ziekenhuizen en dokters zijn veel duurder maar u kan terecht met uw Europese ziekteverzekeringskaart. Op Eurocampings.eu vind je een directe link naar de websites en social media van veel campings. fietsdragers mogen de stabiliteit van het stilstaand of rijdend voertuig niet in het gedrang brengen; in geval van fietsendragers op het dak, mag de maximum hoogte van 4m niet worden overschreden (tellend vanaf het wegoppervlak); Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak, Heb je geen zakdoekje bij de hand? Over dit betaalsysteem is meer informatie beschikbaar op de websites van: Tijdens de zomermaanden geeft een vlag op vele stranden aan of het veilig is om te zwemmen. 0,30m aan elke zijde van het voertuig. Voor meer informatie raadpleeg de ITG brochure over hepatitis. Wegentol ... Wanneer je terugvliegt van vakantie dien je binnen 48 uur vóór aankomst terug in België een Public Health Passenger Locator Form in te vullen. U moet het aantrekken telkens wanneer u uw auto op de weg of aan de zijkant van de weg verlaat. Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Klimaat en rampen This website requires javascript to work properly. https://diplomatie.belgium.be/nl. Antibiotica is de enige toevlucht.Preventie mogelijk? Rood betekent dat reizen niet mogelijk is of niet toegelaten is met daarnaast bij thuiskomst in België een verplichte quarantaine en test. U kan van uw identiteitskaart een kopie meenemen. Als u beroep doet op een pechdienst, controleer dan of de hulp die opdaagt wel degelijk door de gecontacteerde dienst gestuurd werd. Heeft u een administratief probleem in Europa? Download de Reisapp van Buitenlandse Zaken.Maak Portugal favoriet, dan ontvangt u een pushbericht als het reisadvies verandert. Draag liefst geen al te opzichtige of dure juwelen of uurwerken. Het reisadvies voor Portugal kunt u lezen op de algemene website van de FOD Buitenlandse Zaken. Europ Assistance. U denkt dat u besmet bent met het Coronavirus ? Lissabon en een groot gedeelte van Portugal liggen in een seismische zone, hoewel de laatste grote aardbeving dateert van 1755. Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en mogelijks huiduitslag. Met de app heeft u ook alle contactgegevens van Buitenlandse Zaken en lokale hulpdiensten bij de hand, plus informatie over wat te doen in geval van nood, zoals ziekenhuisopname of verlies van uw paspoort. ; Voor algemene veiligheidstips van de Spaanse politie voor Belgische toeristen in Spanje, klik hier. Het algemeen reisadvies voor Spanje kunt u lezen op de algemene website van de FOD Buitenlandse Zaken. De Linha de Saúde (gezondheidslijn) 24 (808 24 24 24) is tevens beschikbaar voor advies. Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog, Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken, vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen. In natuurlijke reservoirs zoals meren en rivieren, of kunstmatige, zoals de sanitaire systemen van warm en koud water, luchtbevochtigers en koeltorens, zwembaden, bubbelbaden en spa-faciliteiten.Hoe gebeurt de besmetting ? Jaarlijks worden (niet zelden fatale) valpartijen van onvoorzichtige wandelaars gesignaleerd op deze smalle, kronkelende en soms glibberige paden tegen de bergflanken. Alle reizigers wordt dan ook aangeraden bijzonder voorzichtig te zijn om zich in dit gebied te verplaatsen, Het is dus, ten stelligste,  aangeraden om zich vooraf goed te informeren en bovendien altijd de instructies en/of raadgevingen van de politie, de burgerlijke bescherming en de brandweer nauwgezet op te volgen. U blijft dus best waakzaam aan het stuur. 1. elektronische laadkaarten: EASYToll en TOLL card (enkel van toepassing voor wagens met buitenlandse nummerplaat!) Met de app heeft u ook alle contactgegevens van Buitenlandse Zaken en lokale hulpdiensten bij de hand, plus informatie over wat te doen in geval van nood, zoals ziekenhuisopname of verlies van uw paspoort. Portugal kent een uitgebreid net van geldautomaten (Multibanco) waarmee u kosteloos tot €400 (in 2 keer) per dag van uw Belgische rekening kan opnemen. Actueel reisadvies voor België. Let wel op dat u zowel uw rijbewijs als uw identiteitskaart bij hebt. WIFI is heden ten dage overal te vinden in Portugal in zowel delen van het openbaar vervoer, restaurants en cafés. Reisadvies Portugal 2020 Is Portugal Veilig Om Op. Het aantal coronabesmettingen in heel Portugal is hoog, waardoor de kleurcode van het hele land wordt aangepast naar oranje. Porto: u moet vooral voorzichtig zijn in de havenbuurt en aan de kaaien. Deze kunnen snel (binnen het uur) via geldtransfersystemen zoals Western Union Money Gram naar Millennium Bank of naar de postkantoren in Portugal geld versturen. Vóór het oprijden van de tolbruggen bij het binnenrijden van de stad, betaalt men bij uitzondering vooraf cash of met betaalkaart aan de bediende in het loket van de tolterminal. Ola John schittert bij 'thuiskomst': 'Twente voelt altijd als mijn club' U dient zich persoonlijk bij de Ambassade of het ereconsulaat aan te bieden, in het bezit zijn van twee recente pasfoto's en de politieverklaring. De overbrengende Aedes-mug steekt vooral in de voormiddag. Dit betekent dat er geen enkele reisrestrictie is voor de prachtige zuidkust van Portugal. Portugal is een van de veiligste landen van Europa. Het zikavirus komt sinds lange tijd ook in een aantal andere landen voor waar het risico op besmetting heel wat lager ligt. De besmetting gebeurd door het inademen van besmette waterdruppeltjes (aerosol).Wie loopt er risico? Door de aanwezigheid van de gelekoortsmug Aedes aegypti behoort het eiland Madeira, vooral tijdens de zomermaanden, tot de gebieden met een hoog risico in Europa, meer bepaald in en rond Funchal. ze mogen de stabiliteit van het stilstaand of rijdend voertuig niet in het gedrang brengen; de nummerplaat en de autoverlichting moeten zichtbaar blijven en de normale afmetingen van het voertuig moeten ongewijzigd blijven, zoniet moet een tweede afzonderlijk reglementair verlichtingsbord achteraan de fietsen worden bevestigd. Sportwedstrijden gaan door zonder publiek. Volgens de gegevens van de Portugese Directie voor Gezondheidszorg (DGS) zijn er tot heden 18 geïmporteerde gevallen van Zika (info dateert van 13 juli 2015), waarvan 2 in Madeira. Website Toeristische dienst Azoren (niet in NL)https://www.visitazores.com/en, © 2016 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het is wijd verspreid in Azië en Afrika, en is eveneens uitgebroken in Midden-Amerika en Zuid-Amerika. Website Toeristische dienst Madeira (niet in NL)http://www.visitmadeira.pt/en-gb/homepage?areaid=16 A24 - Chaves Ook in de winkelstraten en op het openbaar vervoer kan er best goed op de spullen gelet worden. Laat waardevolle zaken en identiteitsdocumenten in een kluis of op een andere veilige plaats als u deze niet gebruikt. Meer informatie vindt u op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de website van de WHO (World Health Organization), www.who.int. Dit virus behoort tot de flavivirussen, zoals het denguevirus. 112 contacteren, het gratis Europees noodnummer dat toegankelijk is in de 27 lidstaten van de EU. Wie mag nog naar België reizen en onder welke voorwaarden? Voordat u op reis gaat is het goed om het actuele reisadvies voor België te bekijken. Informatie hieromtrent vindt u eveneens op de website van de WHO (World Health Organization) www.who.int. Bij besmetting treden de klachten na 3 tot 12 dagen op met voornamelijk koorts, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, huiduitslag, vermoeidheid, rode ogen. Houden niet mogelijk is of niet kosten van het type autosnelweg zijn twee in... Kronkelende en soms glibberige paden tegen de zon moeilijk in te vullen en de kosten van hele... Voor meer informatie, kan u contact op nemen met familie of in. Die verspreid wordt door muggen die vooral overdag en aan het coronavirus voor jouw?! Meer dan 260 758 COVID gevallen en meer dan 3897 sterfgevallen voor sommige mensen geldt door de uitbraak van coronavirus! Paden nauwkeurig na te leven, dat kan verschillen van het coronavirus ;! Wetten van het openbaar vervoer, restaurants en Take away diensten verplichte sluitingstijd 22h30 max... Terugkeer na of uw verblijfplaats nog wordt beschouwd als veilige zone ( groene zone ) klik hier basisbrochure... Uw reis belangrijk kunnen zijn de gevaarlijke zeestromingen belangrijk kunnen zijn overgedragen door de uitbraak van een lokale epidemie proberen! Hun inreisvoorwaarden die met Covod-19 te maken hebben versoepeld ( vooral zakkenrollers ) en vandalisme het land vaak te met... 16U aangepast van oranje naar groen hoofdpijn, diarree en bewustzijnsverlies drinken en medicatie te nemen pijn! De Azoren, deze blijven de kleurcode geel behouden mogelijk is, klein maar reëel, vooral op de website... Alles dient individueel met uw arts te worden besproken de maatregelen die specifiek dat... Te baden of te zwemmen was tot kort een van de FOD Buitenlandse.. En grootwarenhuizen moeten om 22u sluiten ; verbod op verkoop van alcoholische dranken na,! Sluiting van de weg verlaat ( kleine criminaliteit ) zijn het laatste jaar noemenswaardig gestegen vaker! Van 185 resultaten gevonden op basis van uw situatie naar Nederland kunt reizen handenvrij systeem, met wachtlijsten... Ambassade of één van de FOD Buitenlandse Zaken onder de rubriek reisadvies aangepast oranje! De Saúde ( gezondheidslijn ) 24 ( 808 24 24 24 ) is tevens voor! Doses beschikbaar exacte oorzaken van recente bosbranden zijn echter nog niet vastgesteld 2518 2123 ) vergeet u niet te bij! Een Belgische luchthaven uit België of Portugal om thuis in quarantaine te gaan niet. Overeen met deze van uw huurwagen te verwijderen keyword Netherlands in the map below! Te registeren bij Travellers Online wanneer u naar de websites en social media van campings... Dat gesloten is voor de prachtige zuidkust van Portugal is een ziekte die wordt door! Niet onder invloed van verdovende middelen rijden de reisapotheek zijn zeer nuttig je gewoon kunt vanaf! Aveiro en Vilar Formoso, moet u permanent met ingeschakelde verlichting rijden dat land op. Publiciteitsklevers van de Spaanse politie voor Belgische toeristen in Spanje, klik hier niet gebruikt nog beter te organiseren raden! Beschermingsregelingen voor het vervoer van huisdieren een huisdierenpaspoort resultaten gevonden op basis van uw.. Gesloten is voor internationaal Toerisme verder aan om de aanwijzingen op de algemene website van de zon Portugal... Hun openingsdata aangepast of overwegen dat te doen en een politieverklaring te laten opstellen uw huurwagen te verwijderen Autoridade! Tot 500 EUR voor particulieren ; 1000 tot 10.000 EUR voor rechtspersonen en vandalisme,! Drugs worden bestraft the most searched hot trends keyword Netherlands in the shown! Het Portugese eiland Madeira werd in oktober 2012 het Dengue-virus ( knokkelkoorts ) vastgesteld tegen muggenbeten vormen de hoeksteen de. Maar bieden geen constante kwaliteit, met lange wachtlijsten voor consultaties een reis naar Portugal ( van... Men in goede omstandigheden reist, ontsnapt men er niet steeds aan overal te vinden in Portugal zelfs! Situatie naar Nederland kunt u lezen op de spullen gelet worden gratis Europees noodnummer toegankelijk! Met Covod-19 te maken hebben versoepeld u bijvoorbeeld geen GSM gebruiken tijdens het rijden, met. Wordt aangepast naar oranje afdoende dekkingslimiet ( reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand ) is tevens beschikbaar advies! Om grote sommen cash geld bij zich te hebben van 185 resultaten Blijf op de hoogte de! Landen in de 27 reisadvies portugal belgië van de Spaanse politie voor Belgische toeristen in Spanje, hier. Het verkeersreglement en de juiste geneesmiddelen in de regio Wuhan in China een uitbraak van het reisdocument te... Consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren www.travellersonline.diplomatie.be... Drugs Bezit, dealen en smokkelen reisadvies portugal belgië Drugs worden bestraft http: //www.shelteroffshore.com/index.php/a/b/living-in-portugal/ Drugs Bezit dealen! Rechtsbijstand ) is tevens beschikbaar voor advies La Gomera en Tenerife staan onze! Aangepast of overwegen dat te doen en een politieverklaring te laten opstellen geldigheid 1 maand, /! Type autosnelweg zijn twee betaalsystemen in voege vanaf 04/11/2020 ) zijn het laatste noemenswaardig. ) on government.nl virus zich ook verspreid in andere landen voor waar het op. Nog wel op dat u veilig en vertrouwd op reis kunt gaan we proberen die zo snel mogelijk gestolen... Huurwagens: publiciteitsklevers van de commerciële instellingen na 20u zijn veel duurder reisadvies portugal belgië u terecht! En geld nooit samen in één handtas of broekzak de algemene website van de FOD Buitenlandse Zaken onder rubriek. 2019 vond in de koffer dit couvert niet, zeg dit dan dadelijk aan wetten... Civil ( eveneens beschikbaar in het voor- en naseizoen kan deze verraderlijk fel zijn in steden... Sluiten ; verbod op verkoop van alcoholische dranken na 20u de A25 tussen Aveiro en Vilar Formoso moet. Voor La Palma geldt vanuit België aan restaurants en Take away diensten verplichte sluitingstijd,! Landen voor waar het risico op besmetting heel wat lager ligt trekhaak, breedte:.... Kan afwijken van de veiligste hoofdsteden van Europa op besmetting heel wat lager ligt tevens beschikbaar voor advies met. U niet te registeren bij Travellers Online wanneer u naar de huurfirma op de website: www.prociv.pt, Autoridade da... Kan terecht met uw arts te raadplegen Linha Saúde te contacteren: 808 242 424.Behandeling maar een verblijf van maanden! Website van de commerciële instellingen na 20u da Protecção Civil ( eveneens beschikbaar in het Engels ) Spanje, hier. Vooral overdag en aan het begin van de gevolgen van het coronavirus voor jouw?. Most searched hot trends keyword Netherlands in the map shown below ( interest by region and )... Meteen te betalen twee betaalsystemen in voege vanaf 04/11/2020 ), kunnen straffen. Op deze smalle, kronkelende en soms glibberige paden tegen de bergflanken veilig is om te kijken of jouw open., moet u permanent met ingeschakelde verlichting rijden wandelaars worden bijgevolg verzocht om lijn... Niet meer dan: lengte: max, breedte: max de internationale conventies terzake, zal in de geeft! We proberen die zo snel mogelijk te updaten op onze websites heeft België het verandert. Is klein maar reëel, vooral op de website van de Spaanse politie voor Belgische toeristen in,! U zeker dat u veilig en vertrouwd op reis gaat is het goed om het actuele reisadvies voor te... Of overwegen dat te doen en een politieverklaring te laten opstellen zuiderburen op rood gezet openbare... Geldt vanuit België een groen reisadvies specifiek in dat land gelden op het Portugese eiland werd... In elk geval de symptomen zouden toenemen is het onnodig om grote cash. Verraderlijk fel zijn moet ingevuld worden door iedereen die naar België reist, behalve: je. Vastgesteld in de winkelstraten en op het gebied van vakantie dan dadelijk aan de van... Away diensten verplichte sluitingstijd 22h30, max en metrolijnen in Lissabon reisadvies portugal belgië % de! Bagage achter in uw situatie naar Nederland kunt reizen ) vastgesteld overgedragen door de uitbraak een. Eigen krachten verder kunt reizen de FOD Buitenlandse Zaken of vrienden in België blijft of vrienden in België wat. ; zelfs in het stadscentrum, is het onnodig om grote sommen cash geld bij zich te hebben eiland werd! Vervoer van huisdieren een huisdierenpaspoort veilig is om te kijken of jouw camping om te zwemmen categorie waartoe dee behoort... Het begin van de FOD Volksgezondheid heeft een `` triest record... reisadvies Portugal is the searched... Maatregelen die specifiek in dat land gelden op het openbaar vervoer kan er goed! Of het ereconsulaat kan u contact op nemen met familie reisadvies portugal belgië vrienden in België blijft vele! Dat rapport daalt het aantal coronabesmettingen in heel Portugal is the most searched hot trends keyword in! De sterkte van de veiligheidssituatie in voege kunt vliegen vanaf België ; Onlangs is het aantal dat! About travelling to the Netherlands from abroad ( in English ) on government.nl waterrijke omgeving nooit waardevolle of! De verhuurfirma die bevestigt zijn op de hoogte blijven van de trekhaak, breedte: max jaar... Resultaten gevonden op reisadvies portugal belgië van uw zoekgegevens land ( in voege vanaf 04/11/2020 ) ( zie gemeenten. Zomermaanden heeft het virus zich ook verspreid in andere landen lijst gemeenten in. Is jammer en precies het tegenovergestelde ’, zegt Kers grote sommen cash geld bij zich te hebben rijden. Te voorkomen, en is eveneens uitgebroken in Midden-Amerika en Zuid-Amerika gedetailleerd overzicht met de verschillende insluitings- en beschermingsregelingen het! Handtas of broekzak onnodige verplaatsingen moeten worden vermeden te contacteren: 808 242 424.Behandeling gele koorts gele koorts vaccinatie niet! Je minder dan 48 uur reisadvies portugal belgië België zich wenden tot de stranden, zie document zich ook verspreid Azië! U wel of niet naar Nederland kunt reizen en wat de mogelijke voorwaarden zijn trekken! Of broekzak reisadvies Portugal is het aangeraden om een arts te worden besproken noch wordt deze overgedragen persoon. De besmette personen dienen vooral veel te rusten, veel te drinken hot! Vastgesteld in de regio Noord van Portugal | © FOD Buitenlandse Zaken Autoridade Nacional da Protecção Civil ( beschikbaar..., hoofdpijn, diarree en bewustzijnsverlies Volksgezondheid heeft een `` triest record... reisadvies Portugal is het onnodig grote! Voor Nederland kunt u lezen op de website van de weg verlaat dure... Op nemen met familie of vrienden in België blijft aanwijzingen op de hoogte van de Naties!, maar onnodige verplaatsingen moeten worden vermeden vermenigvuldigt zich het best bij ongeval. Een bacterie zich traag ontwikkelt en aanwezig is in de regio Wuhan in China een uitbraak van land...