logo

Bältesspännarparken Göteborg 2013

Bältesspännarparken i Göteborg har fått en upprustning. Den stora förändringen i Bältesspännarparken är att biltrafiken på Södra Vägen, förbi Trädgårdsföreningens entré, är stoppad. Asfalten ska nu rivas upp och istället blir det gång- och cykelbana och grusytor. Parken med fontänen ska knytas ihop med grässlänten ner mot Vallgraven.
Längs Södra vägen har fem av Siverts gjutjärnsurnor blivit utplacerade. Tyvärr har dessa inte ställts på de socklar som lyfter upp dem från gruset och som ingår i konceptet. Detta har förmodligen skett av att stadens parkförvaltning och stadens konstnärliga råd inte haft ett samråd. Inte ovanligt men tråkigt. Man kan hoppas att Göteborgs Park- naturförvaltning åtgärdar detta … sinom tid.
Dessa urnor i gjutjärn är levererade av Månsarp gjuteri.