logo

Scenografi Coriolanus av William Shakespeare, regi Alf Sjöberg, Dramaten Stockholm, 1970

Till Alf Sjöbergs uppsättning av William Shakespeares Coriolanus gjorde Sivert scenografin.
Coriolanus är en tragedi av William Shakespeare, som tros ha skrivits mellan 1605 och 1608. Dramat bygger på livet för den legendariska och mytiske romerske härskaren Caius Marcius Coriolanus.

Om berättelsen:
I det gamla Rom, efter en hungersnöd, kräver folket eller plebeianerna rätten att sätta sitt eget pris för stadens spannmålsförsörjning. Som svar på deras protester ger den härskande aristokratin eller patricierna plebeierna fem representanter eller tribuner – ett beslut som utmanar den stolta patriciensoldaten Caius Martius, som bara har förakt för de lägre klasserna. Vid denna tid bryter kriget ut med en närliggande italiensk stam, Volsciani (volskerna), som leddes av Martius ’stora rival, Tullus Aufidius.
I striderna som följer, besegras volskerna, och Rom tar den italienska staden Corioles, tack vare Martius hjältemod som erkännande av hans stora gärningar har han fått namnet Coriolanus.

Folket i Rom var missnöjt eftersom sädesmagasinen stängts under kriget mot volskerna. De lägger framförallt skulden på fältherren Caius Marcius. När denne återvänder till Rom efter att ha besegrat volskerna får han namnet Coriolanus som en hedersbetygelse. Hans mor Volumnia övertygar honom om att kandidera som konsul, vilket Coriolanus motvilligt accepterar. Det bär honom emot att be om folkets stöd eftersom han anser att folket är alltför lättlett och benäget på egna fördelar. Men Coriolanus vinner trots allt en plats i senaten, varpå foltribunerna Brutus och Sicinius anstiftar ett uppror mot honom eftersom han är så högdragen och arrogant. Coriolanus reagerar med vrede och fördömer föraktfullt folkviljan och liknar den vid att ”kråkorna skulle plocka örnarna”. Det slutar med att Coriolanus blir bannlyst och förvisas från Rom, varpå han replikerar att det är han som bannlyser Rom. Coriolanus beger sig då till volskerna och skapar en allians med sin ärkefiende Aufidius för att hämnas och angripa Rom. När romarna får reda på detta sänder de ut en delegation för att blidka Coriolanus, men denne står på sig. Först när hans mor Volumnia och hustru Virgilia vädjar till honom, besinnar han sig. När volskerna får reda på hans svek mördar de honom.

Föreställningen hade premiär den 25 april 1970. Läs mer om rollbesättningen på Dramaten.