logo

Litteraturförteckning i urval

Litteratur – artiklar (Sivert Lindbloms egna texter SL):

1963   Katalog Galerie Burén, Förord av Leon Rappaport
1963   Stockholms Tidningen, Arne Törnqvist
1964   Konstrevy nr 1 – ”Sivert Lindblom”, Jimmy Nyström
1966   Leif Nylén Konstrevy 5-6
1966   Leif Nylén, DN – Biennalen i Venedig 1968
1966   Ulf Linde DN 23 november
1967   Paletten nr 1 – ”Reflexer”, Arne Törnqvist
1967   Thomas Lehner über Sivert Lindblom im Nürnberger Biennale
1967   Konstrevy nr 2 – ”Samtal med Sivert Lindblom”, Beate Sydhoff
1968   Paletten nr 2 – ”Bildens emancipation”, (SL)
1968   Paletten nr 4 – Debattinlägg, (SL)
1968   Katalog La 34 Biennale di Venezia – Modelli e disegni 1964-1968, (SL)
1968   Meddelande från Moderna Museet 27-28 – Enkät, konstnärer om multikonst
1969   Galleri Östergren Malmö 1969
1969   ART and Artists nr 2, vol. 4 – ”The Music of Time”, Olle Granath
1970   Baumeister nr 9 – ”Kunst am Bau; Das Landzeichen”
1970   Katalogtext für ’Der Raum’ am Kunsthalle Nürnberg 1970
1972   Paletten nr 2 – ”Skulpturer”
1973   Form nr 10 – ”Vad avslöjar formen?”, Staffan Cullberg
1974   Sivert Lindblom – Katalogtext till ‘Live Show‘ Moderna Museet
1974   Paletten nr 3 – ”Live Show”, Christian Chambert
1976   Riksbanken Birgitta Nyblom DN – På Stan 3-9 januari
1977   Konstnärer i miljögestaltningen – Rapport från en konferens i Linköping, arr. Statens Kulturråd, Jan Torsten Ahlstrand
1977   Katalog Live Show II – North-Information No. 30
1977   Katalog Kunstmuseum Luzern, –”Live Show 2″, Jean-Christophe Ammann
1978   North nr 37 – (Ohne Worte), (SL)
1978   Kalejdoskop nr 1 – ”Azteker”, (SL)
1980   Katalog Centre Culturel Suédois, Paris – ”Sans Titre”, Torsten Ekbom, Lars Bergquist
1981   Kris nr 17-18 – ”Kommentarer”, Stig Larsson
1982   Konstnärscentrums Tidning nr 2 – ”Konst som arkitektur – arkitektur som konst”, – intervju Agneta Freccero
1982   Arkitektur nr 2 – ”Ateljé och sommarhus på Gotland”, Olof Hultin1983   Form nr 1 – ”Medelhavsmuseet ett lysande provisorium”, Monica Boman
1983   Kris nr 25-26 – ”IBID.: Sivert Lindblom”
1983   Arkitektur nr 5 – ”Att ge det verkliga rummet sitt uttryck”, intervju Eva Eriksson
1983   Konstnärscentrums Tidning nr 3 – ”Riksbanken” ”… och flera rum”, Agneta Freccero
1983   Konstnären som kommentator – ”Bildens emancipation”; ”Live Show”, (SL) (red. Bo Nilsson)
1985   Riksutställningar och Konstnärscentrum, Meddelande Bo 85 – ”Jag vill skapa vardagslivets kultrum”, intervju Peder Alton
1985   Sten nr 2 – Stenpriset 1985
1985   Statens Konstråd nr 12 – Göteborgs Universitetsbibliotek
1986   Katalog Malmö Konsthall – ”Metapolis”, Björn Springfeldt
1986   ”Bra konst i bra arkitektur” – symposium KRO distrikt 17 och SAR-MSA
1988   Statens Konstråd nr 17-18 – ”Att behärska. sina medel”, (SL)
1988   Arkitektur nr 10 – ”Konstmuseet, Lund”, Karl Koistinen 6 (SL), ”Ansikte med begränsat djup”, Harald Thafvelin
1989   Baumeister nr 5 – Anbau an das Kunstmuseum in Lund
1989   Jubileumstidskrift Humanistiska – Intervju, Jan Åman
1990   Sten nr 2 – Blasieholmstorg – Uppsala Stadsbibliotek
1990   Svenska Forskningsinstitutet, Istanbul, Meddelande nr 15 – ”Från Hippodromen i Konstantinopel till Blasieholmstorg – om de venetianska bronshästarna”, Ulf Abel ”Två bronshästars väg till Blasieholmstorg från Rottneros”, Ulla Ehrensvärd & (SL)
1992   Telefakta Svenska AB – Telefonkatalogen 1992
1992   Statens Konstråd årskatalog 1991 nr 22 – ”Här ligger en sfinx begraven!”, om Stockholms Universitet, Inga-Maj Beck
1993   Stefan Alenius – Text till katalog ”SKULPTUR ARKITEKTUR”, Skissernas museum
1993   Text till katalog ”SKULPTUR”, Lunds konsthall, 1993
1993   Daniel Birnbaum Förord till katalog ”SKULPTUR”, Lunds konsthall
1993   Stig Larsson – Text till katalog ”SKULPTUR”, Lunds konsthall
1993
1993   Förord till katalog ”SKULPTUR”, Cecilia Nelson – Lunds konsthall
2012   Jan Öqvist – Text till katalog ”AKVARELLER – m.m.”
2012   Peter Cornell – Text till katalog ”AKVARELLER – m.m.”
2012   Catharina Gabrielsson – Text till katalog ”AKVARELLER”,