logo

”Bra konst i bra arkitektur” – symposium KRO distrikt 17 och SAR-MSA 1986

I samband med utställningarna ”Bra konst i bra arkitektur” och ”Konst är bra” genomfördes debatter och symposium rörande samarbetet mellan konstnärer och arkitekter i regi av KRO Västmanland och SAR-MSA Västerås.

Målsättningen var att inspirera till ett ökat samarbete mellan yrkesgrupperna och väcka debatt om orsakerna till att konstnärernas kunskaper i så liten utsträckning utnyttjas i bostadsbyggnationen.

Utställningarna och symposium genomfördes tack vare generösa bidrag från Västerås kommuns kultur- och fritidsförvaltning och Statens kulturråd samt från sekretariatet för Konstens vecka.

I en skrift dit ett antal konstnärer inbjudits till att formulera sina synpunkter i frågan skrev Sivert Lindblom följande inlägg (ur en intervju med Peder Alton, KRO-Konstnären 4/85):

Sivert Lindblom Bra konst 1
Sivert Lindblom Bra konst 2