logo

Errata och kommentarer till hemsida

Funderingar

Till den som kommit in på Siverts hemsida och har några frågor, råd eller funderingar till hur den kan förbättras eller justeras kan kontakta mig:
Jan Öqvist

[contact_form lang=en]
Allmänna kommentarer:
Beskrivande texter ska tillkomma och komplettera en del av de offentliga arbeten som Sivert har utfört.
Fotografers namn ska, i den mån de är kända, skrivas in. Svårigheter med vilka de enskilda fotograferna är har naturliga orsaker. Mest beroende på att en del bilderna är gåvor, gamla och tagna av okända fotografer och skickade till Sivert under årens lopp.
Dock är merparten av bilddokumentationen tagna ur Siverts eget bildarkiv. I de fall där inget står nämnt ska de ses som tagna av Sivert själv.
Känner någon fotograf igen sin bild och meddelar mig så kommer namnet att infogas i bildgalleriet.
Med vänliga hälsningar
Jan Öqvist (web-ansvarig)