logo

DN 6.03.86 Rebecka Tarschys – Frescati

I samband med att Sivert och Marianne fick uppdraget att gestalta ett antal passager på Stockholms Universitets campusområdet skrev Rebecka Tarschys för Dagens Nyheter en artikel som beskriver deras förslag.

SE CAMPUS-gestaltningen