logo

Farsta sjukhus 1967

En balanserande skulptur med titeln ”Kepler” placerades utanför Farsta sjukhus 1967. Sivert var inspirerad av Johannes Keplers astronomiska studier över himlakropparnas elliptiska planetrörelser och hans fascination av att de fem platoniska kropparna kunde fås fram genom varandra. Varje observation utgår från någon punkt och skulpturen illusoriska rörelsemönster är ”infångad” från ett antal pennspetslika observationspunkter. Var denna skulptur finns idag är oklart men den ska ha överförts till Stockholm Stads Kulturförvaltning 1995.05.19 och haft registreringsnumret 443. Därefter uppstår ett mysterium. Letandet fortsätter.

SE ÖVERFÖRINGSDOKUMENTATIONEN av konstverket:
Kepler av Sivert Lindblom