logo

Galerie Belle Västerås – vandringsutställningar 1973-75

Kommentar till utställningarna ur Paletten 2/79 av Stellan Wiberg
SE ÄVEN kommentar av Lass Lassen till utställningen 1974

Galerie Belle-