logo

Göteborgs Universitetsbibliotek 1985

I bibliotekets centralhall fanns en spaljeskulptur – numera är nedmonterad.
   Mot en av skiljevägarna i en korridor står en större skulptur som ett blickfång som antyder riktningar och en mittpunkt.

LÄS MER i Statens Konstråd Nr 12 1985

Var någonstans? Press to view location