logo

Om Sivert som ”ett grammatiskt piktogram”

Den som är intresserad av läsa om Sivert när han blir beskriven med en piktografisk grammatik kan med fördel se hur ett sådant försök kan se ut.
Bildspråk är i huvudsak en tvådimensionell tolkning av världen och långt från den tredimensionella gestaltningen av den samma som sysselsatt Sivert genom åren.
Projektet kallas för ”grammatical framework” och är en kontinuerligt pågående utvecklingsprocess med att försöka översätta information till ett grafiskt bildspråk – kanske som en ”visuell esperanto”? eller som ett sätt att skapa ”ett universellt visuellt språk” som kan fungera som ett programmerbart styrsystem för databearbetning.
Grammatical Framework är ett programmeringsspråk för ”flerspråkiga grammatiska tillämpningar”.


SE UPPSTÄLLNINGEN med mer om Sivert som en ”visuell ekvation under utveckling”