logo

Västra skogen T-banestation 1975 + 1985

I Västra Skogen i Solna har Sivert Lindblom, som ett led i SLs utsmyckningar av sina
tunnelbanestationer, svarat för dekoren. Här ställer han några fält av kakelplattor i rik kolorit mot det utsprängda råa bergrummet.
   På ett antal öppna ställen mellan spåren finns profiler av ett människoansikte i kolossalformat som sticker upp ur de rullstensåsar som löper längs spåren i tunnelschaktet som en antydan av de underjordiska makterna. På banvallen mellan spåren böljar vallar av rullsten som om en slumrande kraft verkade i underjorden.
   Dekoren är använd med en enkelt praktiskt orienterande innebörd. Men den har samtidigt en dunklare och symbolisk valör.
   Material, färg och gestalter väljs och blandas med sparsamhet och hänsyn till både historiska och omedelbart emotionella associationer. Natursten representerar bakgrund och bas, forntid och evighet, materia och tid.

Byggherre: Storstockholms Lokaltrafik, SL
Arkitekt: SLs Arkitektkontor Ark. SAR Michael Granit
Konstnärlig utsmyckning: Sivert Lindblom & Marianne Lindblom

LÄS MER i tunnelbanestationen Västra skogen i Stockholms stads monografi

Var någonstans? Press to view location