logo

Tetra Pak Lausanne Schweiz 1984-85

Med Tetra Paks kontor i Lausanne, Schweiz, har han arbetat med den av kontorsrum i U-form omslutna entréhallen i tre våningar. Med hjälp av tre vertikalt utsträckta spolformer i ribbverk bygger han upp ett starkt rum. Spolarna, som så småningom skall stödja klättrande växter, står på baser av natursten.
   Dessa har de geometriska grundformerna cirkeln, kvadraten och triangeln och associerar därmed till den geometri som är utgångspunkt för företagets förpackningsprodukter.
   Baserna ar utförda med växlande skift av Öländsk kalksten och marmor, vilket ger dem en abstrakt karaktär och betonar deras stereometriska uppbyggnad. De står på ett naturstensgolv där ett övergripande rätvinkligt stormönster effektfullt spelar mot de diagonalt fogindelade rutorna i stengolvet.
   Utomhus har han medverkat med den vattentrappa som på ena sidan avslutar entréplanet. Från krönet av en svagt stigande gräsparterr sipprar ett livgivande vatten som vandrar nedför tre stora bronsblad.
   I entréehallens putsade väggar har Marianne och Sivert Lindblom låtit lägga in små kvadratiska kulörta kakelplattor i regelbundna kryssformer. Kakelplattorna förmår skänka den i övrigt helvita interiören just så mycket färg att det vita inte blir enformigt, utan genomlyses av en nordisk ljushet.
Utanför huvudbyggnadens entré har Sivert och Marianne utformat en piazza med ett vattenfall.

Byggherre: Tetra Pak Development SA
Byggherreombud och arkitekt: LCA Arkitekter
Ark. SAR Christopher Roterman
Inredningsarkitekt: MADE/GJ Arkitekter KB, Ark. SIR Gösta Jernberg
och Ark. SIR Peter Ågren
Konstnärlig gestaltning: Sivert och Marianne Lindblom

READ Project Coordinator Steiner Statement

Var någonstans? Press to view location