logo

Uppsalareaktion på vriden pelare utanför Stadsbiblioteket 1987

Konstnären och konservatorn Bengt Olof Kälde skrev ett spontant brev med anledning av hans upplevelse av den vridna obelisken utanför Stadsbiblioteket.

LÄS mer om Bengt Olof Kälde: På Wikipedia