logo

Lindholmsallén – Regnbågsgatan Göteborg 2001

Den nästan kilometerlånga allén, 80 m bred har fått en tydlig markering med kraftiga ”pyloner” i cortenstål.
Materialvalet skulle påminna om den tidigare hamn- och varvsmiljön.
Dessa rumsskapande element förstärker den perspektiva utsträckningen. Ursprungligen var dessa ”pyloner” planerade med ha försetts med ett infattat ljus som skulle följa vertikalt längs ”pylonens höjd”. Denna belysning skulle lysa upp ”pylonens inre” om kvällen och under den mörka årstiden.
Gestaltningsprogrammet gjordes 2001.01.09 i samarbete med white arkitekter/Anders E. Johansson och Ulrik Samuelson som färgsatt vissa sidor av pylonerna med gemometriska mönster.
Uppdragsgivare var Göteborgs stadsbyggnadskontor/Jöran Bellman och Norra Älvstrandens Utveckling AB.

Var någonstans? Press to view location