logo

DN 30.09.89 Ingmar Unge – Blasieholms torg

I samband med att den konstnärliga gestaltningen av Blasieholms torg blev klar skrev Ingmar Unge ett uppskattande kåseri över hästarna i sin kolumn för Dagens Nyheter den 30 september 1989.

SE BLASIEHOLMS TORG – gestaltningen