logo

Errata och kommentarer

Funderingar

Till den som händelsevis redan har kommit in på Siverts hemsida och har några frågor, råd eller funderingar kan kontakta mig:
Jan Öqvist epost adress ska komma … 😉

Texter ska skrivas till en del av de offentliga arbeten som Sivert har utfört.
Fotografers namn ska i den mån de är kända skrivas in. Svårigheter finns eftersom en del bilderna är gåvor, gamla och tagna av okända fotografer under årens lopp.
Men merparten av bilddokumentationen är ur Siverts eget bildarkiv.