logo

SvD 6.10.89 – Hedvig Hedqvist – Blasieholmstorg

I samband med att omgestaltningen av Blasieholmstorg blev klar skrev Hedvig Hedqvist en kåserande beskrivning om turerna runt tillkomsten av de två hästarna som flankerar torget för Svenska Dagbladet den 6 oktober 1989.

SE BLASIEHOLMSTORG