logo

Garnisonen Stockholm 1972

Ett utdrag ur Vasakronans skrift om Konsten i kvarteret Garnisonen”
”Att göra en rundvandring i kvarteret Garnisonen erbjuder en generös konstupplevelse utöver det vanliga. I kvarteret går det att följa den offentliga konstens utveckling och förändring från 1600-talet och fram till idag. Konsten är placerad inomhus och i de inre och yttre gårdssystemen. Mycket har tillkommit genom de omfattande konstprogrammen som togs fram i första hand för det så kallade Karla huset, och som ritades av arkitekten Tage Hertzell. Utsmyckningarna i kvarteret Garnisonen har därmed också blivit en av Sveriges betydelsefullaste representanter för den offentliga konsten.

Byggnaden stod färdig under det tidiga 1970-talet, då debatten om den offentliga konsten just blommat upp. Konsten hade blivit ett viktigt inslag inom den offentliga arkitekturen. Konstnären Gösta Wallmark fick uppdraget av dåvarande Kungl. Byggnadsstyrelsen och Statens Konstråd att ta fram ett omfattande konstprogram för byggnaden. Det resulterade i ett flertal tidstypiska konstverk i nya och spännande material som plast och blankpolerad metall. Gösta Wallmark arbetade själv med en stor vägg, som även inomhus skulle avsluta en huskropp, konstverket Gul vägg.

På de fyra innergårdarna i Karlahuset samarbetade skulptören Sivert Lindblom med ett antal konstnärer och skapade stiliserade barockträdgårdar som står gröna hela året. Dessa fyra innergårdar har blivit ett av Sveriges viktigaste exempel på offentlig konst under 1970-talet”
I en ”hemmma-hos-intervju” för auktionshuset Barnaby kan man läsa litet om Gösta Wallmarks tankar om sin ”Gula vägg”.

Garnisonen är ett kvarter och ett stort kontorskomplex (Stockholms största) som ligger på Karlavägen 96-112 / Oxenstiernsgatan 15 / Linnégatan 87-89 / Banérgatan 16-30, mellan Karlaplan och Radiohuset på Östermalm i Stockholm. Fastighetens olika delar har uppförts åren 1886, 1963 (FOA-huset) och 1972 (Karlahuset).
   Kvarteret omfattar en tomtareal på 84 366 kvadratmeter och ägs av Vasakronan. Garnisonen på Karlavägen har flera stora innergårdar.
   Sivert Lindblom fick i uppdrag att konstnärligt utsmycka innergårdarna – även sedda som takgårdar – tillsammans med Heinz Müllner, Hannes Karlewski och Hans Winberg.

Var någonstans? Press here to view location