logo

Utbildningar och uppdrag vid sidan av konstnärsskapet

SIVERT LINDBLOM
Född 1931 i Husby-Rekarne, Eskilstuna kommun, Södermanland till 1951,
bosatt Stockholm

Utbildningar:
1945-49   teknisk utbildning, Eskilstuna
1949-51   hos arkitekt Sigurd Lewerenz i Eskilstuna (Blokk-Idesta)
1954-58   Teckningslärarutbildning i Stockholm
1958-63   Konsthögskolan, Stockholm
1957-64   medarbetare på Peter Celsings arkitektkontor
1963-66   bosatt i Locarno (Ticino), Schweiz
1966-70   lärare i formlära, Arkitekturhögskolan KTH, Stockholm
1974      ledamot av Kungl. Akademien för de fria konsterna
1975-79   ledamot av Statens Konstråd
1989-     ledamot av Vägverkets skönhetsråd
1991-     professor i skulptur, Konsthögskolan, Stockholm