logo

Stockholms Universitet Campus 1987-91

För (Statens fastighetsverk) Akademiska hus fick Sivert och Marianne uppdraget att gestalta campusområdet. Det blev deras projekt ”Terrakotta”. Den skulpturala gestaltningen består av tegel, gjutjärn, brons och vångagranit. Markbeläggning av betongplattor och marktegel.
1. Pelarrundel framför entrén till T-banestationen
2. Pelarrad mellan Allhuset och Ahreniuslaboratoriet
3. Tre skulpturer med allegoriska motiv
(Projektledare var Gösta Wallmark)
Statens konstråd har för sin årliga publikation 22 låtit Inga-Maj Beck beskriva gestaltningen.
Läs mer om tankegångarna bakom den konstnärliga utsmyckningen i en intervju mellan Sivert Lindblom och Jan Åman om den visuella sammanbindningen mellan Universitets olika byggnader och gångstråken på Campusområdet här: Stockholms Universitet.
Intervjun gjordes i samband med Stockholms Universitets Humanistiska förenings 75-års jubileum och deras jubileumstidning.

LÄS MER Nina Weibulls text om Sivert & Mariannes bidrag till ”Gestaltningar på Centralfältet, Stockholms Universitet”
LÄS ÄVEN Inga-Maj Becks analys och beskrivning av ”Terrakotta”

Var någonstans? Press to view location