logo

En värld under jord

Sivert gestaltade Västra skogens tunnelbanestation tillsammans med Marianne Lindblom 1975.
”En värld under jord – Färg och form i tunnelbanan” är en Stockholmsbiografi utgiven av Liber Förlag.
Boken är en monografi utgiven av Stockholms stad 65, den utkom augusti 1985 och blev formgiven av Johan Ogden, Förlagsateljén, fotografierna är tagna av Hans Ekestang.
Redaktionskommité: Johan Gründelt, Gunnar Larsson, Bertil Linnér, Lennart Nyström och Per H Reimers.
Huvudredaktör var Göran Söderström
ISBN 91-38-90665-1