logo

Galleri Östergren Malmö 1969

Med Galleri Östergrens storslagna öppning i Malmö 10 oktober 1969 gjorde galleriägarna Bo Alveryd och Jan Östergren följande upprop:

Galleri Östergren
öppnar!
Ett galleris ansikte är
dess utställare –
Vi vill visa vårt!
Redovisning – 69
innehåller verk av de
närmaste årens
SVENSKA utställare.
Frågor kommer att
ställas – Varför endast
etablerade konstnärer?
– Varför inte den
och den? osv.
Valen har gjorts. –
Här är resultatet.
Hade vi haft en konst-
hall hade utställningen
möjligen varit fylligare.
Tack till alla konstnärer.
Tack till Folke.
Verken är till salu.
Välkommen!

I utställningen ingick förutom Sivert Lindblom: Torsten Andersson, Ola Billgren,
Zoltán von Boér, Lars Englund, Roj Friberg, Bert-Johnny Nilsson, Ulf Ramberg,
Uno Svensson, Carl Fredrik Reuterswärd, Pär Gunnar Thelander, Ulrik Samuelsson, Per Olof Ultvedt, Rolf E. Wilhelmson och Anders Österlin.
I katalogen n:r 1 skrev Folke Edwards sk. ”Euforismer” med ett högt läsvärde fyllda av underfundiga reflektioner och associationer om konstnären bakom verken.