logo

Gestaltningar Stockholms Universitet

Statens Konstråd, Akademiska Hus och Stockholms Universitet har publicerat en sammanställning av de konstnärliga gestaltningar och den arkitektur som finns på Stockholms Universitet.
Redaktör för publikationen är konsthistorikern och 1:e intendent, med ansvar för konstsamlingarna på Stockholms Universitet, Nina Weibull och Patrik Förberg.
Fotograf till bilderna i boken är tagna av Jean-Baptiste Béranger.
ISBN 978-91-976496-8-1
På denna sida finns ett utdrag om Sivert & Marianne Lindbloms konstnärliga utformning på Campusområdet, 1986-1991.
Den som vill läsa mer om offentliga utsmyckningar kan ta del av dessa i publikationen Statens Konstråd – Offentlig konst – Ett kulturarv och läsa om myndighetens roll för de offentliga utsmyckningarna.