logo

Gripen från Malmö tatuerad

En ung man skickade denna serie av sin tatuering av Gripen på klotet som finns på Gustav Adolfs Torg i Malmö växa fram på sin underarm.
En grip (från grekiska γρύψ (grýps), latin gryphus) är ett fabeldjur som delvis är ett lejon, delvis en fågel. Vanligen avbildas den med ett lejons bakkropp, bakben, svans och öron och en örns (fram)kropp, (fram)ben, vingar och huvud.
I grekiska och romerska antika texter är gripen och Arimaspianerna associerad med guld. Det fanns en föreställning om att gripar kunde lägga sina guldägg gömda i hålor i marken. Arimaspianerna var ett mytiskt fantasifolkslag med endast ett öga. Berättelserna om detta ”folkslag” handlar om deras kamp att försvara griparna och deras guldägg som skulle finnas gömda i grottor i Norden.
Man har aldrig hittat vare sig grottor med gripägg men däremot

LÄS MER om Gripar här: Grip = griffon = gryphon
LÄS MER om Arimaspianer här