logo

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Minnesmedalj (1992)

På minnesmedaljens ”framsida” syns arkitekt Gunnar Asplunds profil. På ”frånsidan” syns den funktionalistiska Stockholmsutställningens emblem – fällkniven från 1930 tillsammans med en kompassriktning mot norr och en rund förhöjning som ger medaljen en balanserande egenskap som medför att medaljen blir lätt att få i snurr på ett bord.
Stockholmsutställningen genomsyrades av en ny miljöuppfattning och en modernare livsstil, något som utmärkte 1930-talsfunktionalismens idégrund. Gunnar Asplund samarbetade med Sigurd Lewerentz som var den som ritade både affisch och symbol för utställningen. Utställningens symbol – fällkniv, rakkniven har tolkats på många sätt. Men ursprungligen lär den ha varit en parafras på den egyptiska gudinnan Isis som förutom omsorg även representerar intuition och intellekt. Hennes omslutande vingar ska skydda det som finns mellan himmel och jord. Utställningens ”funktionalister” lade in en senare innebörd eller tolkning av den egyptiska förebilden nämligen att symbolen skulle ge en vink om den vilja till uppbrott och förändring som genomsyrade hela uställningen. ”Utställningen skulle skära som en rakkniv och bana vägen för en modern formgivning.

 

Framsida:

Frånsida:På medaljens ”baksida” finns ett klot i centrum vilket medför att medaljen kan rotera när man så vill. Själva klotet är mitten på en ”balusterdocka – balusterpelare” – en svarvad stenpelare – som brukar ingå i genombrutna murar eller ”staket”, som ett vertikalt stöd för överliggaren i en balustrad av sten. Detta formelement förekommer ofta i Gunnar Asplunds arkitektur. Dessa förekommer även som andra upprätta stöd, exempelvis som möbelben eller som i en kolonn.
På fotografiet från lilla tingssalen i Lister Härads Tingshus, Sölvesborg (1919-21) kan man se hur Asplunds balusterdockor i ramar in rätten och åhörarna med rader av dessa.

Bilden från Siptahs gravkammare i Konungarnas dal (KV 47) utanför Luxor är från Egyptens nittonde dynasti (1194–1188 f.Kr.) och föreställer Isis Maat den egyptiska gudinnan för Sanningen, Balans, Harmoni, Rättvisa, relationen mellan Mänsklighet och det Gudomliga och den Universella ordningen.

SE MEDALJEN ROTERA