logo

Moderna Muséet Bulletin nr. 2 1984

I bulletinen nr. 2 som utkom i juli 1984 meddelades vid Moderna Muséets Vänners årsmöte i maj att Sivert Lindblom fått K A Linds Hederspris, 75 000 kr ”för sin mångåriga och kvalitativt högstående verksamhet som skulptör och gestaltade av arkitektoniska miljöer.”