logo

Nürnberg Heute 8

Nürnberg Heute är en halvårsutgiven tidskrift för staden Nürnberg. I augustinumret finns på framsidan en avbildad skulptur av Arne Jones placerad framför – ”var dem Künstlerhaus. Im Hintergrund erhebt sich der Königsturm.”
Tidskriften börjar med en bild av Sivert installation med skulpturen ”Modellen”.
Utgivare är Presse- und Informationsamt der Stadt Nürnberg.