logo

Erik Grate om konsten till sin utställning Galerie Moderne 8 februari 1986

Les choses ne sont pas difficiles a faire,
mais nous de nous mettre en état de les faire.

                                             Brancusi.

Konsten har icke något förflutet ej heller något kommande, har en stor konstnär vid ett tillfälle yttrat.
Konsten förändrar sig, men den utvecklas icke.

   Forntidens konst tillhör oss lika mycket som den tillhörde forntidens folk. Men varje tid begär att komma till uttryck att manifestera sig gentemot föregående generation, och varje tids konst uppstår i följd av eller i trots av den närmast föregående. Man talar så mycket om naturen och konsten, detta gamla ämne, som aldrig tycks kunna bli uttömt. Och ständigt måste denna gamla sanning upprepas, att natur och konst äro tvenne skilda fenomen.
   När de gamle sublimerade sina naturintryck blev det icke till mästerverk genom naturhärmning, utan genom att de följde sin ande, som förtätade naturintrycken, utkristalliserade dem.

   Världen, i detta ords vidaste begrepp, .äger outtömliga skatter av former. Vi uppleva dem olika och med olika grad av intensitet.
 Man kan uttrycka tingens inre liv genom deras yttre skepnad.

Man kan med lika stor rätt uttrycka detta tingens inre liv med symboler, halft glömda bilder hämtade ur människans drömvärld, ur det undermedvetnas sällsamma grottor.

   Nya tankar kräva nya former och i den unga människan finnes en uråldrig värld av nya former. Uråldrig, därför att människan är uråldrig, och varje cell fått sin givna gestaltning. Men i tidens eviga vågrörelse kommer sällan samma ting till ytan. Den ständiga förändringen under den lilla tidrymd som vårt vetande omfattar, bekräftar detta.
   Konsten är ett slags magi, där tingens symboler slå upp fönstren mot nya världar, där nya klädnader vänta att omsluta diktade och ändå lika uråldriga former. Konsten blir den källa, vars vatten ger oss möjlighet att släcka vår törst efter nya äventyr, nya solar, nya skymningar.

E.G.