logo

Sivert Lindblom – Konst som arkitektur … arkitektur som konst, Konstnärscentrum Nr 2 1982