logo

Intervju för Humanistiska Föreningen Stockholms Universitet 75 år, 1989

Till Humanistiska Föreningens jubileumstidskrift gjorde redaktören Jan Åman en intervju med Sivert Lindblom.
Campusområdets arkitektur speglar sin tid, byggnaderna har präglats av inre behov och arkitekternas lösning av deras kravspecifikationer.
Själva området som omger de kringspridda byggnaderna har varit mindre tillsett och utvecklat utifrån en sammanbindande estetik.
Området har inte haft någon ”stadsplan” eller en helbild på grund av att behoven av lärobyggnader och fakulteterna har förändrats och ökat med åren.
I intervjun beskriver Sivert Lindblom tankegångarna bakom sammanbindningarna mellan byggnaderna och utsmyckningen av gångstråken.
Från entréplatsen – Universitetets tunnelbanestation och ut mot fältet som leder till universitetsbyggnaderna löper en estetisk och visuellt markerad linje av vridna tegeltorn och skulpturer med mytologiska inslag från antiken.

SE HUR det konstnärliga bidraget ter sig på bild på Universitetsområdet här: Frescati

Sivert Lindblom Frescati 1
Sivert Lindblom Frescati 2