logo

Meddelande – om konst i bostadsområden, på allmän plats, i offentliga lokaler

Riksutställningar och Konstnärscentrum tog initiativet 1985 att synligöra fördelarna med en estetik som samverkar mellan arkitektur och konst.
Konstnärscentrum gav ut en specialutgåva av sin tidskrift till ett större tidningsformat med samtal och inspirationer kallad MEDDELANDE.
Tidningen gavs ut i samband med bostadsmässan Bo 85 i Upplands Väsby och till Riksutställningar och Konstnärscentrums utställning KONST ÄR BRA!

Konstnärscentrum har funnits sedan 1969 och verkar mot kommuner, landsting, konstföreningar, folkrörelser, företag och andra som köper konst eller som behöver konstnärer för att gestalta en miljö.

Läs gärna mer om Konstnärscentrum eller KC via den här länken: KC.

Meddelande SL 2 2--
Meddelande SL 2 3--
Meddelande SL 1 1--
Meddelande SL 1 2--
Meddelande SL 3--