logo

Cecilia Nelson – Förord till katalog ”SKULPTUR”, Lunds konsthall 1993

Du måste se med dina ögon
Ta del om du vill delta

Sivert Lindblom i Lunds Konsthall – ett länge efterlängtat möte har blivit verklighet.
I det mötet kommer mycket att bli synligt: två konstarter, arkitekturen och skulpturen, kommer med var sitt distinkta språk både att samspela och att tydliggöra det egna uttrycket.
Skulpturer från 30 års arbete visas på utställningen. För publiken innebär det en möjlighet att för första gången få en överblick över Sivert Lindbloms konstnärskap och därmed att bli medveten om hans plats i det svenska samtida konstlivet.
En presentation av Sivert Lindbloms konstnärliga arbete vore ofullständig om inte också skisserna till hans omfattande offentliga verk visades. I Lund blir nu detta möjligt genom ett samarbete med Skissernas Museum och deras utställning Skulptur – Arkitektur. Den en gång använda utställningstiteln IBID skulle därför kunna användas igen, IBID ” på samma plats”.
Må det tillåtas mig att bli en smula personlig. Upplevelser som man får just när man tar klivet in i vuxenlivet kan få en särskild intensitet och styrka som aldrig lämnar en. Det är en styrka som bara kan jämföras med ett barns förstagångsupplevelser. Mötet med Sivert Lindbloms konst blev så för mig. Under ett sorgearbete gav skulpturerna mig möjligheten att se det närvarande i det frånvarande.
Det är med största glädje vi hälsar Sivert Lindblom välkommen till Lunds Konsthall. Sivert har tillsammans med sin hustru Marianne utfört ett enastående insamlingsarbete, både inför utställning och inför katalog. För allt gott samarbete ett varmt tack!
Ett varmt tack vill vi också rikta till alla dem, institutioner och privata ägare, som med sin generositet ställt sina verk till förfogande.
Samarbetet med chefen för Skissernas Museum Jan Torsten Ahlstrand har varit mycket gott.
Det är därför vi nu gemensamt kan visa Sivert Lindblom som en av våra mest betydande skulptörer – genom de två utställningarna och genom de båda katalogerna, vilka för första gången sammanfattar hans konstnärskap.

Lund i januari 1993
Cecilia Nelson