logo

Galerie Burén 1963

Denna utställning på Galerie Burén i Stockholm, 1963 uppfattade Sivert Lindblom och Ulrik Samuelson som sin riktiga eller egentliga debututställning.
Utställningskatalogen var i förhållande till andra utställningskataloger ovanligt expansiv för att vara en debut.
   Dramatikern, författaren och konstkritikern Arne Törnqvist beskrev i sin recension i Stockholms Tidningen sitt möte med de två konstnärerna Sivert Lindbloms och Ulrik Samuelsons debut utifrån sitt senare allt ständigt återkommande existentiella frågeperspektiv och om relationen mellan konsten och livets förgänglighet.
   Om skapandet som en försoning – som en möjligheten att denna kanske finns i konsten mellan smärtan och glädjen, mellan livet och döden.

LÄS HÄR dramatikern och konstkritikern Arne Törnqvist recension av debututställningen: Stockholms Tidningen 25 november 1963

LÄS HÄR Leon Rappaports förord till utställningskatalogen: Galerie Burén
LADDA NED hela katalogen från utställningen (Pdf ca. 4MB): Galerie Burén Katalog nr 10 1963 med Leon Rappaport om Konst
LÄS RECENSION i Konstrevy 1964 och Jimmy Nyströms betraktelse över Siverts tidiga skulpturer.