logo

Arsenalgatan i Stockholm och dess gatubelysning

I samband med att Blasieholmstorg fått sin nya estetiska utformning (1989), formgav Sivert några år senare även de gatubelysningsarmaturer som hänger på fasaderna längs bägge sidorna av Arsenalsgatan åt en grupp fastighetsägare där och som i samverkan bestämt sig för att upprusta och försköna gatubilden. Det har blivit en spektakulär belysning som både upplevs som modern och väl harmonierar med det mer klassiska uttryck som syns i fasadernas formspråk.
Armaturen som Sivert ritat kan ses som en rad armar, ”ljusbärare längs paradgatan”, som sträcker fram sina ljusklot över fotgängare och trafik.
Ljushållarnas utsträckthet från fasaderna över gaturummet ger både en grekisk (olympisk) och romersk (majestätisk) händelse som ger stråket en förstärkt känsla av värdefull passage och elegant fångad rumslig upplevelse både i dagsljus och i kvällsbelysning.

Var någonstans? Press to view location

Foto: Jan Öqvist