logo

Potatisåkern bostadsområde Malmö 2001

Den höga bronsskulpturen står på den halvcirkelformade gräsplanen i det fält som tidigare i historien benämnts som Potatisåkern. Gräsfältet bildar förgård till ett halvcirkelformat bostadshus kallat ”Crescenten”.
   Skulpturen är uppbyggd av arton identiska segment med konstnärens egen huvudprofil. Den är 17 meter hög i tre riktningar mot byggnaden, mot de som kommer ut över fältet och ut mot havet. Den fjärde riktningen – himlen gör sig påmind genom skulpturens omslutande rymd och när man tittar upp mot skulpturens topp.
   Det är en konst som inte väjer för det storslagna och som samtidigt står i samklang med den djärva arkitekturen av den amerikanske arkitekten Charles Willard Moore (1925-1993), en av postmodernismens förgrundsfigurer och förespråkare.
   Det kraftiga fundamentet är inklätt med en valsad bronsplåt och konstverkets stam är elegant samtidigt som konstverket väger över 6 000 kg.
   Ett antal gyllene stjärnor är utplacerade på skulpturens fundament som om delar av himlen kommit ner och mött jorden på gräsplanen. Runt fundamentet finns en stenläggning som förstärker det visuella intrycket.
   Skulpturen fungerar idag som landmärke både från havet, Limhamnsfältet och från Ribersborgsstranden tack vare sin höjd och belysning.
   Skulpturen – ”Utan titel” ger inte bara en identitet åt platsen utan är också ett centralt riktmärke och en blickpunkt för de flanerande och de boende i området.

Gjutningen av de olika delarna gjordes av Skånska Klock- & Konstgjuteriet AB i Hammenhög.

Under fliken Biografi hittar du länken till Film och TV och därunder finns ett filmklipp som visar resningen av skulpturen på Potatisåkern.

Eller se filmen direkt via länken här nedan: Potatisåkern

Byggherre: MKB Fastigheter
LADDA ner MKB´s dokument över deras konstnärliga utsmyckningar, Sivert har gestaltat ”Crescentens mittpunkt med en stor obelisk (sid 9).

Var någonstans? Press to view location

SE EN filmdokumentation av montering och resning av skulpturen här: Potatisåkern