logo

Skissernas museum fasad Lund 1988

I samband med en tillbyggnad av muséet fick Sivert Lindblom uppdraget 1987 att utforma den nya fasaden mot Sölvegatan och ge den ett skulpturalt och distinkt uttryck som både ger och återger byggnaden med ett markerat inslag i stadsbilden.
Beställare var Byggnadsstyrelsen med projektledare: arkitekt Leif Lindstrand och arkitekt Birgitta Olsson.
Ombyggnadsarbetet skedde under den tid som Gunnar Bråhammar var museichef.

Fasaden har rader av ljusblå, keramiska plattor infällda i den ”rosa” putsen.
Likt två väktare, högt uppe på var sida om det stora fönstret, hänger på fasaden två skulpterade gjutna bronsprofiler av Sivert Lindblom.

SE MER om ombyggnadsarbetet av Skissernas Museums fasad

SE MER Den som vill ta del av andra ”kopplingar” som Siverts konstnärskap har med Skissernas museum kan finna en del via denna länk och ta del av den retrospektiva utställningen av hans arbeten på muséet 1993.

Var någonstans? Press to view location