logo

Skissernas museum fasad Lund 1988

I samband med en tillbyggnad av muséet fick Sivert Lindblom uppdraget att utforma fasaden och ge den ett skulpturalt och distinkt uttryck som både ger och återger byggnaden att markerat inslag i stadsbilden.
   Fasaden har rader av ljusblå, keramiska plattor infällda i putsen.
   Likt två väktare, högt uppe på var sida om det stora fönstret, hänger på fasaden två skulpterade gjutna bronsprofiler av Sivert Lindblom.

Var någonstans? Press to view location