logo

Länssjukhuset Vrinnevi – innergård Norrköping 1986

Länssjukhuset i Norrköping anlitade den dåvarande konstprofessorn vid Konsthögskolan i Stockholm, Nils G Stenqvist, som konsult för den konstnärliga utsmyckningen vid det stora sjukhusbygget den 18 augusti 1982.
   En bärande idé var att konsten skulle integreras tidigt i byggprojektet och på så sätt inte bli en dekorativ accent i slutskedet. Såväl inre som yttre miljöer skulle innefattas i det konstnärliga arbetet.
   Arbetsgruppen engagerade 64 konstnärer med beställningsuppgifter, de flesta aktiva inom länet.
   Ett principprogram utformades av Nils G Stenqvist och arkitekt Mats Åstedt. Landstinget beviljade ett ramanslag om 8 132 00 kronor som årligen skulle uppräknas med den procentsats som tillämpats generellt inom landstinget.
   I landstingets övergripande målformulering för konst och miljöutformningsarbetet sägs följande: ‘Ett viktigt kulturpolitiskt mål är att alla människors rätt till kulturupplevelser och delaktighet i kultur-aktiviteter oavsett sociala, ekonomiska eller geografiska förutsättningar. Landstinget har ett betydande ansvar för att stimulera konstlivet och konstdebatten i länet, varför också förvärv av konst så långt det är möjligt bör ske inom länet.
   Den konstnärliga miljöutformningen vid landstingets institutioner bör medverka till en aktivering av patienters, elevers och anställda. Målet bör vara att forma en miljö som stimulerar och skapar välbefinnande.‘

Mer om tankarna bakom denna satsning och beskrivning av de medverkande konstnärerna finns att läsa i boken ‘Frisk med konst‘ utgiven av Östergötlands läns landsting i samband med invigningen av det nya lasarettet i april 1988.

   Sivert Lindblom har med enkelhet och monumentalitet gestaltat en av innergårdarna med skulpturer och objekt som kontrasterar och skapar ett spänningsförhållande till hussidorna som omsluter gården.
   I den ena änden på sin strama ‘skulpturgård‘ har han rest ett trätorn, krönt av ett järnklot som upprepas i två exemplar nere på den stenlagda gården.
   I den andra änden ligger en triangel i svarta diabasblock, råhuggna, men med plansågade och polerade översidor på en meters höjd. Mellan dem, på den punkt där markmönstret sammanstrålar mot mitten, tecknar en enkel arkaiskt järntrappa en zigsaglinje upp ur innergården. Höga spaljéer står som gröna pelare runt gårdens väggar.

Beställare: Östergötlands läns landsting
Byggansvarig: Bo Castenfors Arkitektkontor AB och projektchef Kurt Höckert
Konstnärliga konsulter: Prof. Nils G Stenqvist och arkitekt Mats Åstedt

Var någonstans? Press to view location