logo

Akvareller 1975-2012

Akvarellerna är ett pågående projekt som sysselsatt Sivert i mellanperioder med att undersöka tredimensionella kroppars inverkan på varandra inom en given yta och i ett axiometriskt perspektiv. Här nedan hans egna ord om akvarellerna:

”Sedan 70-talet har jag parallellt med skulptur sökt metod och teknik för att gestalta de bilder jag nu avser att visa.
   Bilderna formas med en strängt styrd grafisk teknik som resulterar i en fritt tillämpad axonometri och av en lika styrd färgsättning med oblandade akvarellfärger.
   Tvådimensionella abstraktioner av tredimensionell karaktär har fått ”möta varandra” i ett bildrum präglat av en bestämd teknik och av akvarellpapprets karaktär och givna format. Dessa sammansatta bilder innehåller ”objekt” som gestalter för något annat icke uttalat.
   Detta studium har med tiden resulterat i en serie om cirka 200 akvarellerade beskrivande bilder, en slags mental konstruktivism som för en icke-logik och en omöjlig geometri skildrar en sorts hermetiskt arkitektoniskt landskap.
   Projektet kan ses som minnesbearbetningar av mina upplevelser av hur former och tomrum laddar rumsligheter, sammanhang och situation.
   Bilderna i urval i en icke-kronologisk följd som en cirka 70 m lång obruten svit längs salarnas ’yttre’ väggar. På de motstående väggarna och i rummen visas olika objekt och skulpturer som fysiskt bekräftar de akvarellerande bilderna som kan ses som en slags härledning av hur mitt minne påverkats av platser och deras inneboende formspråk,” Sivert Lindblom.

Målsättningen är alltså inte retrospektiv visning av separata konstverk utan ett försök att beskriva ett kreativt skeende över en lång tidsperiod. I boken ‘Sivert Lindblom Akvareller m.m.‘ utgiven på Bullfinch Publishing 2012 finns ett större urval av akvarellerna och korresponderande associationer till dessa.

Projektet går under samlingsnamnet Akvareller m.m. och fortsätter tills annat angives.

Ett urval av dessa, 50 st visades på Kungl. Akademien för de fria konsterna, Konstakademien under tiden 6 oktober-4 november 2012.

Du hittar katalogtexter under fliken Texter uppe på menyraden.