logo

Södermanlands Nyheter, Nyköping – Blasieholms torg

Omgestaltningen av Blasieholms torg uppmärksammades av journalister på besök i staden. Signaturen Sofia skrev kåserande över torget med sina hästar för Södermanlands Nyheter, Nyköping.

SE BLASIEHOLMS TORG