logo

Biografi

Sivert Lindblom

Bosatt i Stockholm
Född 1931   Husby-Rekarne, Södermanland
     till 1951   Bosatt i Eskilstuna
1945-1949   Teknisk utbildning, Eskilstuna
1949-1951   Arbetar hos arkitekt Sigurd Lewerentz, Eskilstuna (Blokk-Idesta)
1954-1958   Teckningslärarutbildning, Stockholm
1958-1963   Konsthögskolan, Stockholm
1957-1974   Medarbetare på Peter Celsings arkitektkontor, Stockholm
1963-1966   Bosatt i Locarno, Schweiz
1966-1970   Lärare i formlära, Arkitekturskolan, KTH, Stockholm
1974-           Ledamot av Kungl. Akademien för de fria konsterna
1975-1979   Ledamot av Statens Konstråd
1989-           Ledamot av Vägverkets Skönhetsråd
1991-           Professor i skulptur, Konsthögskolan, Stockholm