logo

Vadsbo Museum, Mariestad 1962 – med Ulrik Samuelson

1962 hade Sivert Lindblom sin första utställning och den hade han tillsammans med, sin konstnärskollega och senare även samarbetspartner under många år, Ulrik Samuelson. På utställningen ställde han bl.a. ut sin bronsfigurer ”Utan titel” (100 cm) och ”Venus” (98 cm) som han låtit skulptera tre år tidigare (1959). Med dessa skulpturer tog han plats som en av de nyskapande fria skulptörerna som utgått och befriat sig från August Rodins formspråk.

August Rodin: ”Jag använder folkets språk, ord från det dagliga talet, ty tankarna skall vara klara och lättfattliga. Jag önskar bli förstådd av det stora flertalet, och jag överlåter de lärda orden och de osedvanliga uttrycken till specialisterna i estetik. Dessutom är det jag säger mycket enkelt. Det ligger inom den vanliga intelligensens räckvidd. Hittills har det knappast blivit uppskattat. Det är något helt nytt, och det kommer alltid att vara det, lika länge som de idéer, jag gör mig till talesman för, icke blir praktiskt genomförda.”

August Rodin har formulerat sin utgångspunkt om skulpterandet i en essä som du han hitta här nedan med titeln: Tankar om konsten.

Läs en recension av signaturen INTERIM från deras utställning: Konst med sprängverkan

Var någonstans? Press to view location

Sivert Lindblom Mariestad 1962

Rodin 1--
Rodin 2--