logo

Skissernas museum i Lund hette tidigare Arkiv för dekorativ konst

Skissernas Museum grundades 1934 av professor Ragnar Josephson vid Institutionen för konsthistoria vid Lunds universitet under namnet Arkiv för dekorativ konst. Ragnar Josephson ville skapa ett arkiv för den konstnärliga processen, vilket skulle utgöra en central del i den konstvetenskapliga forskningen vid universitetet. Det som idag benämns platsspecifik och offentlig konst kallade Josephson för ”monumentalskulptur” och ”monumentalmåleri”, eller dekorativ konst.


SE INTERVJU med grundaren Ragnar Josephson berätta om tillkomsten av arkivet 1964