logo

Konstguiden om Malmö stads utsmyckningar

På den här sidan hittar du ett utdrag från Malmö stad och ABF´s Konstguide med bara Siverts skulpturer och offentliga utsmyckningar i Malmö.
Offentlig_konst_Malmo-utdrag pdf