logo

Garnisonen Stockholm 1972

Garnisonen är ett kvarter och ett stort kontorskomplex (Stockholms största) som ligger på Karlavägen 96-112 / Oxenstiernsgatan 15 / Linnégatan 87-89 / Banérgatan 16-30, mellan Karlaplan och Radiohuset på Östermalm i Stockholm. Fastighetens olika delar har uppförts åren 1886, 1963 (FOA-huset) och 1972 (Karlahuset).
   Kvarteret omfattar en tomtareal på 84 366 kvadratmeter och ägs av Vasakronan. Garnisonen på Karlavägen har flera stora innergårdar.
   Sivert Lindblom fick i uppdrag att konstnärligt utsmycka innergårdarna – även sedda som takgårdar – tillsammans med Heinz Müllner, Hannes Karlewski och Hans Winberg.

Var någonstans? Press here to view location