logo

Eskilstuna rondellen ‘Profilen‘ 2002

2002 fick Sivert Eskilstuna-Kurirens kulturpris tillsammans med Björn Norman för deras omgestaltning av Eskilstunas centrum. Deras genomförda förslag var att binda samman stadens centrum ner mot Eskilstunaåns vattenspegel med en trafikrondell med en hög pelare mitt i vattenbassäng som är omgiven av flera associativa delobjekt som anspelar på stadens historia.
I vattenbassängen kan man se S:t Eskil, Södermanlands skyddshelgon, stå på en platta med ett antal stenar. Dessa representerar hans tragiska öde över att ha blivit stenad till döds (1080).
Ur skorstenen på ångbåten, Eskilstuna II som gick till Stockholm sprutar vatten upp istället för ångmaskinsrök.
I en annan del av bassängen kan man se en av stadens historiska stoltheter: det första lokomotivet som byggdes och användes i Sverige (1853) – Förstlingen, även där sprutar vatten upp ur skorstenen.
Den vaksamme kommer att hitta många historiska komponenter och tidsmarkeringar i fontänens olika skulpturer och arrangemang. Se om du hittar – smidesstädet!
Pelaren har i folkmun fått namnet ”Profilen” eftersom den är uppbyggd med ett stort antal sammansatt gjutningar av av Siverts egen profil staplade i våningar på varandra.LÄS om Eskilstunakurirens kulturpris till Sivert Lindblom 2002
LÄS Åkermarks inlägg om utställningen på Eskilstuna konsthall och över Profilen
LÄS motivationen till Eskilstunakurirens kulturpris