logo

Återinvigning av Haga Norra gångbro och parkens skulpturutsmyckning 2015

I samband med att man återställde de stulna och vandaliserade konstobjekten som fanns på Haga Norra gångbro till Haga Norra grindar och i Hagaparken bjöd
Solna Stad Sivert på Champagne i regnet.
Rekonstruktionen och återinvigningen av Sivert Lindbloms konstnärliga gestaltning vid Haga NorraTrafikplats skedde den 30 maj 2015. Samling vid Haga Norra grindar. Invigning kom att ske i närvaro av konstnären Sivert Lindblom, Magnus Persson, tekniska nämndens ordförande, Peter Edholm, kultur- och fritidsnämndens ordförande – Solna stad, Johanna Molvin, konst- och kulturstrateg – Solna stad och Christian Laine, arkitekt SAR/MSA, sekreterare i Kommittén för Gustavianska Parken, Annika Koponen från Haga-Brunnsvikens Vänner, Märtha Angert Lilliestråle – Haga-Brunnsvikens vänner, Siverts familj, inbjudna gäster och tillfälliga parkbesökare.
Återinvigningen iscensattes i samband med Hagadagens festligheter som firas med anledning av att Haga-Brunnsvikens Vänner fyller 25 år och att den Kungliga Nationalparken fyller 20 år!

BAKGRUND
På var sida av Haga Norra gångbro fanns tidigare två bronsklot. Alla fyra bronskloten stals. Ute i parken, på ett minnesmärke över Sergel lyftes aven den stora urnan bort. Med tanke på vikterna i dessa skulpturer måste denna stöld ha varit noggrant planerad och skett med hjälp av lyftdon och lastbil.
Solna stad beslöt att återställa objekten med likadana. Produktionen av dem gjordes med hjälp av Ulf Ferrius och de gjöts av Skånska Klock- & Konstgjuteriet AB i Hammenhög.
För att undvika, försvåra en ny stöld gjordes de om och fylldes med betong samt ”DNA-märktes” och fick ”varningschips” som i sig som kommer att aktiveras i händelse av att någon försökte förflytta eller stjäla dem.
Själva återställningsarbetet och förankringen blev noggrant utfört med hjälp av Ulf´s expertis.

Efter färdigställandet firades återupprättandet av den konstnärliga gestaltningen tillsammans med Solna stads hängivna medarbetare.
Sivert fick på uppdrag av Statens konstråd och Vägverket uppgiften att gestalta gångbron över E4:an och två anslutande entréplatser vid Haga Norra mot det som populärt brukar kallas för Hagaparken 1993-95.
På denna sidas galleri kan du se en dokumentation över återställningen och monteringen av kloten och urnan.

SE HÄR installationen av den konstnärliga gestaltningen av Haga Norra trafikplats med Hagabron mot Hagaparken, 1993.