logo

Haga norra gångbro Stockholm 1993

Haga Norra gångbro förbinder för Hagalund med Hagaparken över den kraftigt trafikerade Uppsalavägen. Under viadukten löper mjuka, böljande tegelmurar längs med biltrafiken.
   På varje sida vid gångbrons fästen finns skulpturala element som ger den en högtidlig markering.
   Gångbron har längs sidorna utsmyckats med bronsurnor som har emblem och insignier över kulturhistoriskt viktiga personer som på ett eller annat sätt verkat i eller är förknippade med Hagaparkens historia.

Var någonstans? Press to view location