logo

Kvarteret Baronen Kalmar 1990

Till kvarteret Baronen gjorde Sivert Lindblom skulpturen dubbelurnorna, populärt kallade för ‘Vindfånget‘ eftersom de står i köpcentrumets entréhall.

Var någonstans? Press to view location