logo

Kofeser – meningslös meningsfullhet?

Sivert Lindblom har genom åren framkallat skulpturer utan direkt åsyftan utan som kommit till ur slumpen eller ur de omedvetna skapelseögonblicken.
Han har valt att kalla dessa skulpturer för kofeser. Ett begrepp som kanske eller kanske inte behöver någon förklaring därför att en kofes är en kofes och inget annat.
Någon skulle kanske kunna kalla dessa skulpturer för ”fri form”, jämförbara med jazzmusikens fria uttryck. Andra de för något annat …

Den insisterande kan ju läsa lite om varifrån begreppet ”kofes” har sitt förmodade ursprung.
LÄS HÄR en artikel som finns här ur: Birger Vikströms 13 HISTORIER.

Kofeser-